Regnvandskonsulent – LAR-løsninger for professionelle – Københavns Universitet

2018 > Regnvandskonsulent-nov-18

Regnvandskonsulent – LAR-løsninger for professionelle

Regnvandskonsulent  – LAR-løsninger for professionelle

Dato

14. nov. 2018

Pris

9.500 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist

07. nov. 2018

Bliv eksamineret regnvandskonsulent

Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne såsom regnbede og terrænreguleringer. Kurset tager udgangspunkt i private haver. Det varer 4 dage og er for anlægsgartnere, autoriserede kloakmestre og andre, der gerne vil have et bredt, praksisnært kendskab til LAR, som fx landskabsarkitekter og planlæggere. Kurset forløber over 4 dage, hvor du lærer om:

  • Forundersøgelser og lovgivning
  • Dimensionering af løsninger
  • Design og placering af regnvandsløsninger
  • Plantevalg og vækstforhold
  • Klimasikring af bygninger
  • Anlægs- og driftsøkonomi

Kurset afsluttes med en gruppeeksamen. Bestået kursus giver mulighed for anvendelse af Regnvandskonsulent-titlen, som efterspørges af flere kommuner. Kurset adresserer det stigende behov for, at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger for borgerne. Kursisterne opnår en grundlæggende viden om hele processen fra forundersøgelser til design, anlæg samt efterfølgende drift af færdige anlæg. Teknologisk Institut og Skovskolen har udviklet kurset, der giver dig mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.

Læs mere om uddannelsen som Regnvandskonsulent

Sted

Kurset foregår på Teknologisk Institut i Høje Taastrup og på Skovskolen i Nødebo.

Varighed

4 dage, datoerne er: På Teknologisk Institut i Høje Taastrup: 14.11.2018, 15.11.2018 og på Skovskolen i Nødebo: 26.11.2018, 27.11.2018.

Faglig ansvarlig

Kamilla Aggerlund, adjunkt, mille@ign.ku.dk.

Kontakt

Har du praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at skrive til IGN-arrangementer@ign.ku.dk. For telefonisk henvendelse kontakt Anne Nysted, tlf. 35 33 16 23.