Skovskolens skovbrugskonference 2018 – Københavns Universitet

2018 > Skovbrugskonference 2018

Skovskolens skovbrugskonference 2018

  • NyhedNyhed
Skovskolens skovbrugskonference 2018

Dato

12. apr. 2018

Pris

850 kr. pr. deltager, 
(250 kr. for studerende)

Tilmeldingsfrist

11. apr. 2018

HAR VI GLEMT AT DYRKE SKOVENE?

I nogle årtier har man forsøgt at italesætte, at træproduktion er en relativ ligegyldig sag.  Det er til og med hævdet, at ”det vigtigste i skoven er det, som er mellem træerne”.

Verdens træforbrug forventes tredoblet frem til 2050, og omstillingen til bioøkonomi er i fuld gang. Uanset prognosernes usikkerhed kan der ikke være tvivl om, at skovene i fremtiden skal producere mere træ. I den sammenhæng spiller skovdyrkningen en central rolle.

Når det gælder træproduktion, har der i dansk skovbrug været en lang tradition for erfaringsopsamling og vidensdeling. Det er yderst vigtigt, at den viden og erfaring, som findes, ikke går tabt. Det er mindst lige så vigtigt, at den videreudvikles.

På konferencen vil forskningsresultater og erfaringer omkring dyrkningsmetoder og dertil hørende økonomi blive præsenteret. Fremtidige satsninger vil blive belyst og mulighederne for at forene skovenes mange mål med en mere funktionsopdelt arealanvendelse vil blive diskuteret.Invitation / program

Download invitation

Varighed

1 dag

Faglig ansvarlig

Palle Madsen, pam@ign.ku.dk.

Kontakt

Har du praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at skrive til SL-arrangementer@ign.ku.dk. For telefonisk henvendelse kontakt Anne Nysted, tlf. 35 33 16 23 eller Britt Majgaard, tlf. 35 33 17 69.